Podmínky:

1. rozsah
Tyto podmínky se vztahují výhradně k pronájmu parkovacího místa v prostorách, pro volný dopravu na mnichovské letiště a dopravu zpět do areálu a vše vyhrazených zákazníka doplňkových služeb. Různé služby mohou najít žádnou moc kromě nich od Richter & Schleicher GbR (Icarus Parkování) být písemně schváleny a akceptovány.

2. Závěr
provedeno s požadavkem ze strany zákazníka, může osoba, e-mailem nebo telefonicky a následným potvrzením ze strany soudce & Schleicher GbR (Icarus parkování) nejpozději při jízdě vlastních prostorách, se nachází mezi Richter & Schleicher GbR ( Icarus parkování) a zákazník za podmínek uvedených ve smlouvě je uzavřen. Tato smlouva končí po návratu a rozšíření areálu společnosti.
Objemný (jako jízdní kola, surfy, živočišných boxy) uvedly povinné při rezervaci a Richter & Schleicher GbR (Icarus parkování) být schválen. Bez toho může soudce teplotu Schleicher GbR (Icarus parkování) nebere kyvadlovou dopravu. Zákazník proto zavazuje ke kontrole v samotných objemného zboží a na vlastní náklady na letišti.

3. Poplatek a platba
Poplatek za parkování je určována přístupný na internetové adrese Ikarus-Parken.de cenové tabulky. Zákazník je povinen uhradit plně použitelná a dohodnutých cen Fa. Richter & Schleicher GbR (Icarus parkování) nejpozději po příjezdu zpět v areálu v hotovosti. By mělo být požadováno faktura, musí být uvedena do rezervace. Ceny jsou vždy vč. Dosud platná sazba. Náhrada v případě předčasného ukončení smlouvy neexistuje. Přeprava více než pět osob je příplatek na osobu vypočteného lze nalézt v cenové tabulce.

4. Zrušení / Cancellation
Fa. Richter & Schleicher GbR uděluje nájemce si každý včasné odstoupení od smlouvy.
Volný Storno / zrušení musí být v písemné formě (email / písmeno), nejméně 24 hodin před dohodnutým příjezdem v prostorách Richter & Schleicher GbR (Icarus parkování).
Storna méně než 24 hodin před dohodnutým příjezdem v prostorách, rezervy Richter & Schleicher GbR (Icarus Parkovací) právo do zpracovatelského poplatku ve výši 10, – EUR s cílem zvýšit.
Pokud není odvolání / zrušení v písemné formě je k dispozici (email / písmeno) dohodnutá odměna za pronájem splatné úplně a bez srážek.

5. odpovědnost
Řízení dopravních prostředků, zastavení a parkování v areálu Icarus Parkování je zcela na vlastní riziko zákazníka.
Richter & Schleicher GbR nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené neoprávněnými činy třetích stran (například vloupání, krádeže, poškození, vandalismus, etc) nebo vyšší moci (například špatné počasí, bouřky, krupobití, atd.) Pro osoby a majetek vyskytující se v dluhu v prostorách, v prováděného kyvadlové dopravy při vstupu nebo při odchodu atd zákazníkem nebo třetí stranou, přijímá rozhodčí § Schleicher GbR žádnou odpovědnost.
Závazek za pozdní příjezd v prostorách nebo pozdního příjezdu do odletového terminálu ze strany zákazníka nedbalosti nebo vyšší mocí (havárie, špatné počasí, uzavírky silnic atd) je v zásadě vyňata z Richter & Schleicher GbR. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost poškozením a ztrátou zavazadel způsobenou zákazníkovi sebepoškození nebo třetími stranami.
Zjednodušeně řečeno, je nájemce odpovědný za technické závady a poškození vlastního vozu, což vede ke kontaminaci areálu. Nájemce takové škody zavazuje okamžitě a hlásit, aniž by požádal před opuštěním personálu webu.

6. Doprava na letiště
Přeprava cestujících a zavazadel na letišti v Mnichově a zpět do areálu je součástí nájmu a bezplatná služba Icarus parkoviště. Richter & Schleicher GbR nabízí usiluje o jednotlivou jízdu, ale vyhrazuje organizačních důvodů předchozí hromadných transportů.
Zde se čekací dobu max. 25 minut se očekávalo. Zákazník souhlasí s tím, aby toto ustanovení výslovně.

7. chování v areálu
V areálu platí pravidelné dopravní předpisy (Highway Code)
Řidič vozidla a jeho společníci se zavazují, že v souladu s těmito předpisy. Řidič vozidla potvrzuje, že je držitelem platné licence k řidiče a vozidlo má zákonné pojištění.
Zákazník není povoleno v prostorách provádět opravy na vozidle, odtok oleje, paliva nebo znečišťující tekutiny.

8. Ochrana osobních údajů
Odesláním reservation- a rezervačního formuláře zákaznických dat v rámci vnitřního počítačového systému Richter & Schleicher GbR jsou uloženy. Nájemce prohlašuje svůj výslovný souhlas.
Příchozí data budou považovány za důvěrné a nejsou poskytovány třetím stranám.

Richter & Schleicher GbR
Am Osterfeld 10
86706 Weichering
E-mail: mail@ikarus-parken.de
Úvodní stránka: Ikarus-Parken.de
Tel. 0173/8552263

Stánek: Jul 2011