Objemný zavazadlový switch
najít zkratku v úrovni MAC 03, otevřeno denně od 4.00 hod až do posledního příletu.
V Terminálu 2, vlevo a vpravo přímo sousedí s odbavovacích přepážek na úrovni 03 a 04, otevřeno denně 03:00 do 23:00

náznak
Check-in časy pro nadměrných zavazadel jednotlivých leteckých společností mohou lišit. Informace a přídavek na povolené zavazadla a poplatky za nadváhu zavazadel, obraťte se na
Airline.

Zvířata na dovolenou!
Udělej si svůj zvířecí fit na cestu!

Zeptejte se před zahájením cesty, ujistěte se, že zvíře v souladu s nejnovějším požadavkům cestovní!

Podrobné informace jsou k dispozici od
veterinární veterinární úřad na mnichovském letišti.
denně 08 – 18 hod; Telefon: 0 89 / 975-9 03 90

Doplňující informace lze nalézt ve dvou informačních brožur vypracovaných Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele a správy úřadu Erding okres.